Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

65 τμ

Διάρκεια Εργασιών

35 ημέρες

Έτος

2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0298 collage
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - 3 1
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - 3 0
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - 17 0
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - 6 1
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - 20 0
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0315 collage
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0323 collage
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0403
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0424
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0446
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0442 antigrafi 2
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0513
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0499
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0547
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0532 antigrafi 2
Ανακαίνιση διαμερίσματος στου Γκύζη - 2015 - Img 0562 antigrafi 2