Τα  Έργα μας

Από το 1969 ασχολούμαστε με την κατασκευή και ειδικευόμαστε στην ανακαίνιση σπιτιού, στην επέκταση μονοκατοικίας, καθώς και στην ανακαίνιση, επέκταση και διασκευή επαγγελματικών χώρων.