Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

98 τμ

Διάρκεια Εργασιών

34 ημέρες

Έτος

2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3449
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3451
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3455
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3454
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3459
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3458
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3462
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3461
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3468
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3467
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3470
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3469
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Καισαριανή - 2015 - Dsc 3471

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ