Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

85 τμ

Διάρκεια Εργασιών

35 ημέρες

Έτος

2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1982
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1974
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1971
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1980
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1976
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1984
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1990
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1988
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1991
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1992
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1994
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 1999
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2017 - Dsc 2000

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ