ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

  • Εισχώρηση υγρασίας στο υπόστρωμα των πλακιδίων
  • Αστοχία παλαιού συγκολλητικού
  • Κραδασμοί, δόνηση και άλλες μηχανικές καταπονήσεις από σεισμό ή άλλες αιτίες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

  • Απομακρύνουμε τα αποκολλημένα ή ραγισμένα πλακίδια
  • Αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα της παλαιάς κόλλας από το υπόστρωμα ή τα υπάρχοντα πλακίδια
  • Αφήνουμε το υπόστρωμα να στεγνώσει από τυχόν υγρασία
  • Επικολλούμε τα υπάρχοντα πλακίδια ή νέα, με χρήση εύκαμπτης κόλλας πλακιδίων καλής ποιότητας
  • Επαναρμολογούμε την επιφάνεια με ελαστικό & ελαιαπωθητικό αρμόστοκο διαφορετικής κοκκομετρίας, ανάλογα με το υπάρχον πλάτος των αρμών