ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

  • Εισροή υγρασίας διαμέσου του τοίχου ή της πλάκας σκυροδέματος
  • Υγροποίηση των υδρατμών της εσωτερικής ατμόσφαιρας του χώρου, πάνω στις κρύες δομικές επιφάνειες
  • Ανεπαρκής εξαερισμός ή παντελή απουσία εξαερισμού του χώρου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

  • Εντοπισμός και αποκατάσταση της αιτίας, στην οποία οφείλεται η εισροή υγρασίας
  • Απομάκρυνση σαθρών σοβάδων
  • Καθαρισμός με αντιμουχλικό σπρέι, για την εξόντωση των μικροοργανισμών 
  • Πέρασμα των επιφανειών με αστάρι διαλύτου ή μικρομοριακό σταθεροποιητή (2 ή 3 χέρια)
  • Χρωματισμός των επιφανειών με αντιμουχλικό ακρυλικό χρώμα
  • Εξασφάλιση καλού εξαερισμού του χώρου