Ανακαίνιση κατοικίας στην Γλυφάδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

90 τμ

Διάρκεια Εργασιών

80 ημέρες

Έτος

2023

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Whats App 2023 05 16 στις 20 38 39
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 391
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 393
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 401
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 15
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 19
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 151
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 152
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 153
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 161
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 18
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 16
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 17
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 174
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 14
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 175
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 181
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 41
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 42
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 43
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 47
Whats App 2023 05 16 στις 20 38 394
Whats App 2023 05 12 στις 14 23 162