Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

130 τμ

Διάρκεια Εργασιών

68 ημέρες

Έτος

2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6053 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6048 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6046 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6051 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6057 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6054 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6060 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6059 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6068 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6062 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6072 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6070 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6075 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6074 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6077 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6076 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6080 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6079 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6084 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6081 1
Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Κυψέλη - 2018 - Dsc 6084 1 0

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ