Κατασκευή Cafe Απόκουρο, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εμβαδόν

250 τμ

Διάρκεια Εργασιών

58 ημέρες

Έτος

2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - 6 0
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - 2 1
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - 7
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 051 istoselida
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 084
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 072
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 114
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 099
Κατασκευή “Cafe Απόκουρο”, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας - 2010 - Cafe apocouro 127