Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

5 τμ

Διάρκεια Εργασιών

14 ημέρες

Έτος

2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1933
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1928
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1926
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1930
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1929
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1931
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1934
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1935
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1937
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1936
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1941
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1939
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1943
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1942
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1944
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1946
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1954
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1952
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1957
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1956
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1959
Ανακαίνιση μπάνιου, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1958

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ