Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

70 τμ

Διάρκεια Εργασιών

34 ημέρες

Έτος

2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1917
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1907
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1922
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1892
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1887
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1894
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1896
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1897
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1899
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1902
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1900
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1912
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1909
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1913
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1919
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Βύρωνας - 2016 - Dsc 1920

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ