Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εμβαδόν

80 τμ

Διάρκεια Εργασιών

37 ημέρες

Έτος

2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210036
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210050
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210058
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210053
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210145
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210137
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210308
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160520 210222
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 075505
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 080342
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 080702
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 080607
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 082314
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 081231
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 083500
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 082348
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Άλιμος - 2016 - 20160521 090125

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ