Η απόφαση για την ανακαίνιση ενός χώρου, ανεξαρτήτως κλίμακας, είναι μεγάλη, διότι εμπεριέχει πολλές φορές σημαντικό κόστος και θα σας συντροφεύει για αρκετά χρόνια. Ο ιδιοκτήτης κατασταλαγμένος για τις ανάγκες του, χωρίς άγχος, πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικές εταιρείες, αποτελούμενες από έμπειρους μηχανικούς και αρχιτέκτονες.

Εδώ γεννάται το ερώτημα: πώς να επιλέξω τεχνική εταιρεία για την ανακαίνισή μου;

Το πρώτο βήμα είναι να έρθει σε επαφή με δύο ή τρεις τεχνικές εταιρείες, της προτίμησης του και να κλείσει ένα ραντεβού στον υπό ανακαίνιση χώρο. Εκεί, θα έρθει σε προσωπική επαφή με τον μηχανικό της εκάστοτε εταιρείας και θα συζητήσουν. Ο μηχανικός βλέποντας τον χώρο και ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τα προβλήματα, τις ανάγκες και να προτείνει λύσεις.

Το δεύτερο βήμα είναι να πάρει οικονομικές προσφορές, τις οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να αξιολογήσει.

Συχνά, η φθηνότερη οικονομική προσφορά είναι και η πιο δελεαστική. Εδώ πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός. Μια οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει όλες τις εργασίες, να είναι σαφής και να κάνει ξεκάθαρη αναφορά στα κόστη. Χωρίς αστερίσκους και μικρά γράμματα. Εάν υπάρχουν σκοτεινά σημεία θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την αντίστοιχη τεχνική εταιρεία και να ζητήσει διευκρινίσεις, οι οποίες καλό θα είναι να δίνονται γραπτώς .  

Ο ιδιοκτήτης έχοντας συζητήσει με τους μηχανικούς των αντίστοιχων εταιρειών, έχοντας μελετήσει προσεκτικά τις οικονομικές προσφορές τους και έχοντας λύσει τις απορίες του, μπορεί, με μεγαλύτερη ασφάλεια, να προχωρήσει στην επιλογή της σωστής για αυτόν τεχνικής εταιρείας.

Βέβαια, μερικές φορές οι συνεργασίες είναι απλά θέμα χημείας και εμπιστοσύνης μεταξύ δύο ανθρώπων...